Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelował w środę do czynnych przedstawicieli zawodów prawnych o zgłaszanie swoich kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. "Pozostało dwa dni, aby zgłosić do SN osoby, które zagwarantują niezależność tej instytucji" - podkreśliła "Iustitia".

Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek dwa postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady.

W środę zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelował do czynnych przedstawicieli zawodów prawnych o zgłaszanie swoich kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.

"Dzisiejszy sukces sędziów, którzy zgodnie z apelem Iustiti kwestionowali prawidłowość procedury przed KRS i przyjęcie ich odwołań przez Naczelny Sąd Administracyjny, budzi nadzieję na to, że zwyciężą argumenty prawne, które przedstawialiśmy. Pozostało dwa dni, abyśmy mogli zgłosić do Sądu Najwyższego osoby, które gwarantować będą niezależność tej instytucji jako ostoi demokracji" - podkreślono w oświadczeniu.

Zarząd "Iustitii" podziękował też sędziom NSA za "trzymanie się zasad prawa, pomimo przeprowadzanej w sądach czystki personalnej".