Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ wyraziła swoje stanowisko w związku z działaniami organów władzy publicznej wobec prof. Wojciecha Katnera, sędziego Sądu Najwyższego.

Rada stanowczo sprzeciwia się postępowaniu wobec kierownika katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowcy, członka społeczności akademickiej. Jak czytamy w uchwale, „Rada Wydziału stoi na stanowisku, że prof. zw. dr hab. Wojciech Katner został odsunięty od wykonywania obowiązków sędziowskich w SN na podstawie przepisów rażąco sprzecznych z Konstytucją RP, a procedura, która została w tym celu wykorzystana - urąga podstawowym zasadom demokratycznego państwa prawnego”.

Władze wydziału wskazują również, że taką „opinię” w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN przez prof. Katnera wydała tak zwana Krajowa Rada Sądownictwa.

Dla przypomnienia - 12 lipca 2018 roku KRS uznała, że „wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, przez Sędziego Katnera, nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym”. Rada nie dołączyła żadnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego swojej decyzji, mimo dwukrotnego złożenia przez prof. Wojciecha Katnera stosownego wniosku.

Uchwała nr 39/2018