Naruszono artykuł 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dot. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w sprawie Ewy Solskiej i Małgorzaty Rybickiej przeciw Polsce, dotyczącej ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej - ogłosił w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Skargę do Trybunału w Strasburgu złożyły w kwietniu 2017 r. Ewa Solska i Małgorzata Rybicka, których mężowie zginęli w katastrofie smoleńskiej. Uzasadniając orzeczenie, ETPCz napisał, iż rczęść rodzin ofiar "sprzeciwiała się ekshumacji, pisała listy do prokuratora generalnego, składała zażalenia i domagała się nakazu sądowego". Działanie te jednak pozostały bezskuteczne, a "prokurator odmówił przyjęcia zażaleń, uznając je za niedopuszczalne".

"Sądy cywilne odrzuciły wniosek o wydanie nakazu sądowego, stwierdzając, że prokurator miał obowiązek zgodnie z prawem krajowym nakazać przeprowadzenie sekcji zwłok w każdym przypadku podejrzanej śmierci, a jeśli zwłoki zostały już pochowane, nakazanie ekshumacji" - napisał Trybunał.

Zgodnie z orzeczeniem ETPCz, Polska ma zapłacić każdej ze skarżących kobiet 16 tys. euro odszkodowania.