Wnioskujący o zwolnienie z kosztów sądowych musi, na wezwanie sądu, podać dane osób, które udzielają mu wsparcia finansowego, bądź rzeczowego. Nie może tłumaczyć się ochroną danych osobowych – wynika z orzeczenia WSA w Gliwicach.

Kobieta poskarżyła się na wezwanie do opłaty za zajęcie pasa drogowego, przez zaparkowaną przez nią przyczepę. Złożyła też wniosek o przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu.

Wskazała, że nie posiada żadnego majątku, mieszka w piwnicy, nie uzyskuje żadnych dochodów i od 5 lat pozostaje bez pracy.