W biurze informacji gospodarczej nie będzie już można zamieszczać danych dłużników będących konsumentami, jeżeli od momentu wymagalności ich zobowiązania minęło ponad sześć lat – to jedna z wchodzących w najbliższą niedzielę zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów przed firmami windykacyjnymi, które, korzystając z niewiedzy dłużników, podejmują próby odzyskiwania należności już dawno przedawnionych. W tym celu m.in. wysyłają wezwania do zapłaty, strasząc jednocześnie zamieszczeniem danych konsumenta w BIG, w przypadku gdyby wezwanie okazało się bezskuteczne. Wchodząca w życie nowelizacja (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104) ma ukrócić te praktyki. Jednym ze sposobów ma być zmiana w art. 14 wspomnianej ustawy. Przepis ten wskazuje, jakie warunki muszą być spełnione, aby wierzyciel mógł zamieścić w BIG dane dłużnika konsumenta. Wśród nich znalazł się wymóg, aby od dnia wymagalności zobowiązania lub od dnia stwierdzenia roszczenia przez sąd, lub ugody nie upłynęło więcej niż 10 lat. Po niedzieli okres ten zostanie skrócony do sześciu lat.
Co więcej, nowela wprowadza zasadę, że w stosunku do zamieszczonych w rejestrze danych BIG będzie miał obowiązek usunąć je z urzędu już po upływie sześciu lat, a nie tak jak jest teraz po upływie 10 lat.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 9 września br.