Za niespełna pięć miesięcy uwłaszczenie 2,5 mln użytkowników wieczystych gruntów stanie się faktem. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał długo wyczekiwaną ustawę w tej sprawie.
Zgodnie z nowymi przepisami przekształcenie obejmie tereny pod blokami, kamienicami, domami jednorodzinnymi, a także budynkami o funkcji mieszanej, w których obok mieszkań znajdują się sklepy i punkty usługowe (te ostatnie nie mogą jednak zajmować więcej niż połowę wszystkich lokali). Z przywileju uwłaszczenia skorzystają też przedsiębiorcy mający zarejestrowaną firmę pod adresem zamieszkania oraz właściciele mieszkań w obiektach, dla których pozwolenia na budowę czy użytkowanie przewidywały możliwość wykorzystania ich na cele inne niż mieszkaniowe.
Dotychczasową opłatę z tytułu użytkowania zastąpi opłata przekształceniowa wnoszona przez 20 lat. Jej wysokość będzie odpowiadać opłacie rocznej za użytkowanie obowiązującej w dniu uwłaszczenia. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, którzy zdecydują się na jednorazową zapłatę, będą mieli szansę skorzystać z bonifikaty. W pierwszym roku obowiązywania ustawy wyniesie ona 60 proc., a w kolejnych latach będzie pomniejszana o 10 punktów procentowych (w szóstym roku obowiązywania przepisów i następnych utrzyma się na poziomie 10 proc.). O ulgach dla dawnych użytkowników wieczystych działek komunalnych zadecydują same samorządy.