Fotograf Dirk Renckhoff pozwolił na opublikowanie jednego z jego zdjęć właścicielowi strony podróżniczej. Odnalazł je na tej stronie uczeń szkoły średniej w niemieckim landzie Nadrenia Północna-Westfalia i pobrał je, by zilustrować nim szkolną prezentację.

Następnie zdjęcie zostało opublikowane na stronie internetowej szkoły. Renckhoff pozwał land Nadrenia Północna-Westfalia, domagając się postanowienia zakazującego reprodukcji jego fotografii. Wniósł także o odszkodowanie w wysokości 400 euro.

Reklama

Renckhoff twierdzi, że dał prawo użytkowania jedynie właścicielom witryny turystycznej oraz że umieszczenie fotografii na szkolnej stronie internetowej stanowi naruszenie jego praw autorskich. W tej sprawie Bundesgerichtshof (federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o dokonanie wykładni dyrektywy o prawie autorskim, zgodnie z którą autor utworu ma wyłączne prawo do zezwalania na publiczne udostępnianie utworu lub zakazywania publikacji.

Niemiecki trybunał chciał dowiedzieć się, czy pojęcie publicznego udostępniania obejmuje umieszczenie na stronie internetowej fotografii, która została wcześniej opublikowana na innej stronie internetowej bez żadnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby jej pobranie, i za zgodą właściciela praw autorskich.

Trybunał stwierdził, że z zastrzeżeniem wyjątków i ograniczeń określonych w tej dyrektywie jakiekolwiek wykorzystanie utworu przez osobę trzecią bez uprzedniej zgody autora należy uznać za naruszające prawa autorskie do tego utworu.

W niniejszej sprawie - jak stwierdził TSUE - umieszczenie na jednej stronie internetowej fotografii zamieszczonej wcześniej na innej stronie internetowej po jej uprzednim skopiowaniu na prywatny serwer należy traktować jako "publiczne udostępnianie".

Trybunał uznał, że umieszczenie dzieła chronionego prawem autorskim w witrynie internetowej innej niż ta, co do której pierwotnie przekazano zgodę właściciela praw autorskich na publikację, musi zostać uznane za "udostępnianie". TSUE stwierdził jednocześnie, że nie ma to znaczenia, jeżeli tak jak w niniejszej sprawie posiadacz praw autorskich nie ogranicza sposobu, w jaki fotografia może być wykorzystywana przez internautów.