Dziś Krajowa Rada Sądownictwa ujawni personalia ubiegających się o stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród nich znajduje się Mariusz Muszyński, dziś orzekający w Trybunale Konstytucyjnym, zaliczany do grona sędziów dublerów. Typowany jest na prezesa Izby Dyscyplinarnej.
Póki co wiadomo, że do konkursu zgłosiło się 198 osób, w tym 71 sędziów. Co ciekawe, najwięcej aplikacji pochodzi od sędziów rejonowych, tych bowiem zgłosiło się aż 24. Drugim najliczniej reprezentowanym zawodem są radcowie prawni (45 zgłoszeń), a pierwszą trójkę zamykają adwokaci (34 zgłoszenia). Z kolei prokuratorów, wbrew temu, co na początku sugerowano, o stanowisko stara się niewielu, bo zaledwie 13.
Nadal największym zainteresowaniem cieszy się Izba Dyscyplinarna. Chce w niej orzekać aż 91 uczestników konkursu. Tutaj również prym wiodą sędziowie, których do oceny występków kolegów chętnych jest aż 36, w tym 18 rejonowych.
Podane dane zapewne ulegną jeszcze zmianie. Oprócz tego, że do KRS nadal pocztą mogą napływać zgłoszenia, to, jak słyszymy w radzie, zdarzają się też przypadki wycofywania kandydatur.