Czy i co można zrobić, by do takich wypadków jak w Szczytnie nie dochodziło? Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy, a w razie wypadku ponosi winę: organizator całego wydarzenia czy tylko wykonawca usług, jak np. właściciel wesołego miasteczka?

Gmina musi dochować procedur

Gdy wesołe miasteczko działa jako samodzielne miejsce zabawy, za całość odpowiada jego kierownictwo oraz poszczególne osoby w granicach swoich kompetencji. W przypadku imprezy masowej organizowanej przez samorządy tak nie jest. Dlaczego? Gminny czy miejski ośrodek kultury (lub sportu i rekreacji) w drodze przetargu (konkursu ofert) wydzierżawia lub najmuje teren sąsiadujący z tym, na którym ma się odbyć festyn albo podpisuje umowę cywiloprawną z wybranym w konkursie wykonawcą usług lunaparkowych. Zezwolenie na organizację całej imprezy wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale to gmina jest odpowiedzialna za wypełnienie wymagań określonych w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm., dalej u.b.i.m.).

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU eDGP >>>>