Dzisiaj Senat rozpocznie pracę nad zmianą ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 z późn. zm.). Zgodnie z projektem każdy notariusz, w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, przyjmie na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Będą one przechowywane wyłącznie na specjalnym rachunku bankowym prowadzonym osobno dla każdej wpłaconej sumy depozytowej (notarialny bankowy rachunek powierniczy). Dzisiaj rejenci takiego obowiązku nie mają. Wszystko zależy od ich decyzji. Z kolei w przypadku czynności obejmującej przeniesienie prawa, np. prawa do nieruchomości czy lokalu w spółdzielni, na żądanie jednej ze stron czynności kwota przypadająca do zapłaty w związku z transakcją powinna zostać złożona na przechowanie, w celu zapłaty za przeniesienie prawa. W konsekwencji po zmianach osoba zamierzająca kupić nieruchomość będzie musiała liczyć się z wpłatą całej należności przed podpisaniem aktu notarialnego.

Gwarancja zapłaty

- Nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, a w szczególności zabezpieczyć zbywcę, który przy podpisaniu umowy przestaje być właścicielem zbywanej nieruchomości, ale nie ma pewności, czy otrzyma należną za nią cenę i kiedy - tłumaczy Mariusz Witczak, senator, pomysłodawca i sprawozdawca projektu. Jak zapewnia Mariusz Witczak, środki zgromadzone na rachunku będą gwarantowane przez państwo, nie będzie można z nich prowadzić egzekucji.

- Dzięki temu środki będą gwarantowane w 100 procentach przez państwo - wyjaśnia Mariusz Witczak.

Potrzebne zmiany

Notariusze wskazują, że dziś w praktyce często występuje sytuacja, w której w chwili podpisania aktu notarialnego sprzedający traci tytuł własności, a pieniądze otrzymuje nawet z kilkudniowym opóźnieniem.

- Przez ten czas sprzedający nie ma pieniędzy ani nieruchomości - tłumaczy notariusz Leszek Zabielski, członek Krajowej Rady Notarialnej. Dodaje, że należy również zmienić przepisy w zakresie obowiązku zapłaty w przypadku transakcji gotówkowych przez konto depozytowe notariusza, gdy kwota przeprowadzanej transakcji jest większa niż np. 100 tys. zł.

- My zabezpieczamy transakcję, wpisując hipotekę czy klauzulę o poddaniu się egzekucji. Skuteczność tych instrumentów blokowana jest jednak przez niesprawne sądownictwo - podsumowuje Leszek Zabielski.

Obecna praktyka

Część ekspertów uważa jednak, że projektowane zmiany nie będą miały większego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

- Depozyt notarialny funkcjonował od lat, choć nie był powszechnie stosowany. Z jednej strony w transakcjach obrotu nieruchomościami należności na rzecz sprzedających regulowane były zazwyczaj z kredytów hipotecznych. Wpłaty gotówkowe ograniczały się do ustanowienia zadatku kilkuprocentowej wysokości, pozostała należność była kredytowana i nad realizacją wypłaty czuwał bank - wyjaśnia Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomościami. Jego zdaniem notariusze niechętnie proponują zabezpieczenia depozytowe z uwagi na wysokie koszty prowadzenia rachunku.

Podobnego zdania jest Jacek Rzączyński, notariusz z Lublina. On również uważa, że obecna możliwość przekazywania pieniędzy czy papierów wartościowych przez rachunek powierniczy notariusza jest wystarczająca.

- Zdarzają się przecież w praktyce transakcje, kiedy jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego strony dokonają stosownych rozliczeń albo chcą rozliczyć się bezpośrednio przed notariuszem. Tego nie można im zabronić - wyjaśnia Jacek Rzączyński.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu trzech miesięcy od ich ogłoszenia.