Firmy ubiegające się o małe zamówienia nadal będą mogły składać oferty w papierowej formie. Sejm uchwalił nowelizację ustawy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) odraczającą obowiązek prowadzenia w internecie przetargów poniżej tzw. progów unijnych.
Powyżej progów nie ma wyjścia – obowiązek elektronizacji postępowań wynika bowiem z dyrektywy 2014/24/UE, którą nasz kraj musi wdrożyć do 18 października 2018 r.
Zgodnie z nowelizacją przetargi poniżej progów unijnych będą mogły być prowadzone na dotychczasowych zasadach, czyli w papierowej formie.
Dotyczy to zdecydowanej większości zamówień. Uchwalone w piątek przez Sejm zmiany oddają decyzję co do formy prowadzenia postępowania w ręce zamawiającego.Przy mniejszych zamówieniach będzie on decydował, czy chce, aby komunikacja odbywała się przez internet, czy też poprzez wymianę pism. To on też będzie przesądzał, w jakiej formie przyjmie oferty.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu