Na początku szóstej części komentarza omawiamy sposób obsadzania obwodowych komisji wyborczych. Znowelizowany kodeks wyborczy ustanowił ich dwa rodzaje.

Pierwsza to komisja ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Jej główne zadania skupiają się na czuwaniu w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Drugą zaś jest komisja ds.ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Jej główny obowiązek to rozstrzyganie wyników głosowania, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników do właściwej komisji wyborczej. W zmienionym art. 182 kodeksu wyborczego postanowiono, że członków obwodowych komisji wyborczych powołuje komisarz wyborczy. Następuje to najpóźniej na 21 dni przed elekcją. Dotychczas członków komisji wyznaczała – w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów – właściwa terytorialna komisja wyborcza. Kandydatów na członków komisji w wyborach samorządowych można zgłosić najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów. Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym mieszka na stałe. Dotychczas kandydatami mogły być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. W składzie każdej z tych dwóch komisji ma być 9 osób. Inne zasady odnoszą się do komisji wyborczych w odrębnych obwodach do głosowania (np. w szpitalach, zakładach karnych) – tam członków komisji wyborczych będzie 6 (w całym kraju takich komisji jest ok. 2000).