Policjanci ogłosili strajk włoski. Zamiast nakładać kary, mają tylko pouczać. KGP twierdzi, że będzie to złamaniem prawa. – To zastraszanie! – ripostują funkcjonariusze
Od wtorku 10 lipca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP) rozpoczyna akcję protestacyjną. – W tym czasie funkcjonariusze nie będą wystawiać mandatów, a jedynie pouczenia, co jest zgodne z prawem – deklaruje Andrzej Szary, szef związkowców z Wielkopolski. – Do protestu może przystąpić każdy mundurowy, a nie tylko członkowie naszego związku – dodaje. To może mieć istotny wpływ na skalę protestu.
Co na te zapowiedzi Komenda Główna Policji? – Protest nie będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo Polaków – deklarują jej przedstawiciele. Skąd ta pewność?