Minister rodziny nie może wymagać od samorządów stosowania się do wytycznych określających, jak mają organizować opiekę zastępczą nad małoletnimi. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z konstytucją
Nie tylko samorządy mają liczne zastrzeżenia do przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reformy pieczy zastępczej. Uwagi do zaproponowanych w niej rozwiązań ma Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Podważa kluczowe zmiany argumentując, że część z nich może naruszać konstytucję.

Więcej czasu na decyzję