statystyki

Pełnomocnictwo do wszystkiego jest do niczego? To zależy

autor: Jacek Świeca,08.07.2018, 12:00
podpis, umowa, dokument

Pełnomocnictwo „do prowadzenia sprawy we wszystkich instancjach” nie obejmuje swym zakresem umocowania do działania przed Sądem Najwyższym, bowiem sąd ten nie orzeka w ramach kolejnej (trzeciej) instancji. Należy więc złożyć pełnomocnictwo, które wskazywałoby na umocowanie do działania przed Sądem Najwyższym.źródło: ShutterStock

Oceniając zakres udzielonego pełnomocnictwa, należy za każdym razem dokonywać wykładni jego treści z uwzględnieniem całego kontekstu językowego.

Stan faktyczny

Powódka M.T. domagała się stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – wyroku sądu okręgowego z września 2017 r. W tej sprawie reprezentował ją mąż, będący radcą prawnym. Do skargi dołączył odpis pełnomocnictwa, w którym M. T. umocowała go do reprezentowania jej „wobec sądów wszystkich instancji”. Sąd okręgowy na początku 2018 r. odrzucił skargę. Wskazał, że przedłożone pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do wniesienia skargi i udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, ponieważ sąd ten nie jest „dalszą instancją”, a postępowanie toczące się przed Sądem Najwyższym stanowi odrębną sprawę. Pełnomocnik został więc wezwany do przedłożenia należytego pełnomocnictwa. Nie uzupełnił jednak braku. W konsekwencji sąd uznał, że skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 424 6 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wskazuje, że skargę, której braków strona nie usunęła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Powódka wniosła zażalenie i domagała się uchylenia postanowienia.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie (sygn. akt I CZ 30/18). Wyjaśnił, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że pełnomocnictwo procesowe obejmujące działanie przed sądami wszystkich instancji nie uprawnia do wniesienia w imieniu strony skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Rozpoznanie tych środków następuje bowiem poza tokiem instancji, w ramach odrębnej sprawy w techniczno-procesowym znaczeniu. W okolicznościach tej sprawy należało jednak zwrócić uwagę, że dołączone do skargi pełnomocnictwo, sporządzone w formie aktu notarialnego nie było ograniczone do konkretnej sprawy, lecz obejmowało bardzo szeroki katalogczynności, w tym reprezentowanie mocodawczyni wobec wszelkich władz, urzędów, banków, sądów wszystkich instancji, osób prawnych i fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej – we wszystkich sprawach. Z braku szczególnych wymagań wynikających wprost z ustawy, oceny zakresu pełnomocnictwa procesowego – w tym co do umocowania do działania przed Sądem Najwyższym – należy za każdym razem dokonywać na płaszczyźnie wykładni oświadczenia mocodawcy, która powinna uwzględniać cały kontekst językowy składający się na jego treść. W tej sprawie kontekst ten nie uzasadniał tezy, że użyte w pełnomocnictwie sformułowanie „we wszystkich instancjach” miało na celu zawężenie granic umocowania pełnomocnika procesowego do działania przed sądami powszechnymi (względnie administracyjnymi) działającymi w procesowym toku instancji.

Przeciwnie, sposób zredagowania pełnomocnictwa skłaniał do wniosku, że zmierzało ono do udzielenia umocowania do reprezentacji powódki przed wszelkimi organami władzy publicznej, w tym przed sądami wszystkich rzędów, co dotyczy także Sądu Najwyższego.


Pozostało jeszcze 52% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane