Inicjatywa poszerzenia dostępu do nieodpłatnych usług prawniczych wyszła prawie rok temu od prezydenta. Początkowo proponował, by oprócz osób pobierających świadczenia socjalne darmowe porady mogły otrzymywać też m.in. rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 2 tys. zł, bezrobotnych i lokatorów mieszkań komunalnych. Na etapie prac sejmowych projekt został mocno przemodelowany. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją urzędy nie będą już musiały weryfikować sytuacji materialnej beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenia o braku możliwości sfinansowania kosztów porady nie będą też składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Prawnicy świadczący usługi w punktach zorganizowanych przez starostwa będą pracować w trybie czterogodzinnych dyżurów.