Z bezpłatnej porady prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto uzna, że nie stać go na pokrycie kosztów wynajęcia kancelarii. Jedynym warunkiem będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia – to najważniejsze zmiany w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej przyjętej w piątek przez Sejm.

Inicjatywa poszerzenia dostępu do nieodpłatnych usług prawniczych wyszła prawie rok temu od prezydenta. Początkowo proponował, by oprócz osób pobierających świadczenia socjalne darmowe porady mogły otrzymywać też m.in. rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 2 tys. zł, bezrobotnych i lokatorów mieszkań komunalnych. Na etapie prac sejmowych projekt został mocno przemodelowany. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją urzędy nie będą już musiały weryfikować sytuacji materialnej beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenia o braku możliwości sfinansowania kosztów porady nie będą też składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Prawnicy świadczący usługi w punktach zorganizowanych przez starostwa będą pracować w trybie czterogodzinnych dyżurów.
Dzięki nowelizacji nieodpłatnie będzie można uzyskać już nie tylko pomoc prawnika, lecz także mediatora oraz specjalnego doradcy zajmującego się poradnictwem obywatelskim. Do ich obowiązków ma należeć przede wszystkim udzielanie wskazówek osobom zadłużonym, pomoc w rozwiązywaniu kłopotów mieszkaniowych i wyjaśnianie kwestii emerytalnych.
Etap legislacyjny
Ustawa przesłana do Senatu