PKP Intercity nie potrzebuje naszego imienia i nazwiska, aby sprzedawać bilety przez internet czy też za pomocą aplikacji mobilnej – uważa autor skargi skierowanej na podstawie przepisów RODO.
PKP Intercity sprzedaje bilety na swoje pociągi w trzech różnych formach: tradycyjnej w kasach lub biletomatach, poprzez stronę internetową intercity.pl i za pomocą aplikacji mobilnej IC Mobile Navigator. Pierwsza forma nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Klient po prostu okazuje bilet konduktorowi, ten sprawdza jego autentyczność i na tym cała procedura się kończy.
Korzystając ze strony internetowej czy też aplikacji, pasażer jest proszony o podanie imienia i nazwiska. Następnie pokazując e-bilet konduktorowi (czy to w formie wydruku, czy też wyświetlając go na ekranie swego smartfonu), musi okazać dokument potwierdzający tożsamość. Tylko wówczas e-bilet jest ważny.