Pozwy składane na podstawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej od końca maja są zwolnione z kosztów. To skutek nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 914). Wcześniej powodowie musieli w takich sytuacjach wnieść opłatę w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu.
Na mocy tej samej nowelizacji kombatanci, ofiary represji wojennych oraz z czasów PRL, a także ich potomkowie nie muszą wnosić opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy „patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”. Z ponoszenia tych kosztów zwolnione są również podmioty, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami i totalitaryzmem.
Co więcej, zgodnie z art. 95 ust. 1c nie pobiera się opłat od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie