Od 1 lutego 2019 r. dane dłużników alimentacyjnych trafią do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Tak przewiduje projekt ustawy przyjęty wczoraj przez rząd. Baza będzie w całości jawna i dostępna w sieci.
Dziś rodzice, którzy nie łożą na swoje dzieci, są wpisywani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak dotyczy to tylko tych, od których komornik nie był w stanie wyegzekwować kwoty przekraczającej półroczne zaległości. Poza tym umieszczenie w bazie okazało się nieskutecznym sposobem dyscyplinowania dłużników z uwagi na brak prostego i szybkiego dostępu do danych. W nowym rejestrze będą publikowane informacje o dłużnikach, których zaległość przekracza trzy miesiące. W efekcie alimenciarze mają mieć trudności np. z zaciągnięciem kredytu czy zakupem na raty. A to powinno zadziałać na nich motywująco.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów