– Publikowanie ogłoszeń sądowych w prasie drukowanej straciło rację bytu. Powiedzmy sobie szczerze: ile osób je przegląda, a ile przerzuca kartki? Spada też czytelnictwo papierowych gazet. Dlatego publikowanie ogłoszeń w internecie będzie i wygodniejsze dla obywateli, i tańsze dla państwa – mówi DGP wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Warchoł.Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewidujący tę zmianę, właśnie trafił do konsultacji.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości obecny system publikowania ogłoszeń to fikcja. Komunikaty trafiają na łamy gazet, gdzie są zbijane w bloki ogłoszeniowe. Praktyka pokazuje, że rzadkością jest, by ktoś dowiadywał się o toczącym się postępowaniu za pośrednictwem prasy. „Ogłoszenia zamieszczane w internecie mają szanse dotrzeć do znacznie szerszego kręgu odbiorców niż w przypadku prasy tradycyjnej. Najwyższe nakłady dzienników oscylują w granicach 200 tys. egzemplarzy. Pojawienie się ogłoszenia w formie elektronicznej w otwartym serwisie czyni je dostępnym dla nieograniczonej liczby osób i to w dowolnym czasie” – czytamy w uzasadnieniu projektu. W dodatku państwo nie będzie musiało płacić za powierzchnię reklamową.
Ogłoszenia trafią do elektronicznej wersji Monitora Sądowego i Gospodarczego. Będą to m.in. informacje o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, o wszczęciu postępowania w sprawie uznania zaginionego za zmarłego, w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia czy ogłoszenia wzywające spadkobierców do kontaktu w celu umożliwienia im spadkobrania. Po wejściu w życie nowelizacji Monitor stanie się więc głównym i jedynym obligatoryjnym organem publikacji ogłoszeń sądowych.
W resorcie pomyślano też o jego przebudowie. Obecnie bowiem znalezienie w nim informacji graniczy z cudem. W ramach nowelizacji systemu zostanie przebudowany, a przeciętny użytkownik będzie mógł korzystać jedynie z wyszukiwarki. Przykładowo kontrolnie raz na jakiś czas będzie można wpisywać swoje nazwisko lub dane bliskich, aby sprawdzić, czy nie dotyczą nas żadne toczące się postępowania. Projektodawca chce też, by ogłoszenia w MSiG taniej mogli zamieszczać obywatele (np. ogłoszenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę). Obecnie opłata wynosi 500 zł. Ma być 50 zł.
„Opłata w takiej wysokości wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie dość wysoka, by z jednej strony pokryć koszt zamieszczenia pojedynczego ogłoszenia i zniechęcić do lekkomyślnego zamieszczania ogłoszeń, a z drugiej strony będzie wystarczająco niska, by nie ograniczać dostępu obywateli do sądu i ich prawa do rzetelnego postępowania sądowego” – przekonuje MS w uzasadnieniu.
Urzędnicy MS liczą, że wejście w życie nowelizacji pomoże usprawnić postępowania sądowe. Obecnie art. 675 kodeksu postępowania cywilnego określa, że sąd po opublikowaniu ogłoszenia powinien zaczekać trzy miesiące z rozprawą, aby dać czas na dowiedzenie się o sprawie potencjalnie zainteresowanym. Nowela przewiduje skrócenie okresu do dwóch miesięcy.
Przepisy wejdą w życie pół roku od ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji.