Na początku czwartej części komentarza opisujemy zmianę definicji agitacji wyborczej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 105 par. 1 kodeksu wyborczego (dalej: k.w.) agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.
Wyjaśnienia sensu tego przepisu próżno szukać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji k.w. Podczas prac parlamentarnych potrzebę zmiany wytłumaczył przedstawiciel wnioskodawców – poseł PiS Marcin Horała. Wskazał on, że w dotychczasowym brzmieniu art. 105 par. 1 k.w. było sformułowanie „do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego”, a więc pomiędzy tymi dwoma sformułowaniami była budowana alternatywa, podczas gdy ewidentnie nakłanianie do głosowania na kandydata określonego komitetu jest też nakłanianiem do głosowania w określony sposób. Nie są to dwa warianty alternatywne, tylko jeden mieści się w drugim.Stąd propozycja zamiany na wyrażenie „w szczególności”.