Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która porządkuje Kodeks wykroczeń i zapewnia spójność zawartych w nim regulacji z przepisami innych ustaw.

Propozycje zmian przygotowała w październiku zeszłego roku sejmowa komisja do spraw petycji i poparło je m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości. Sejm uchwalił je pod koniec marca.

Modyfikacja zawarta w noweli odnosi się do przepisu mówiącego o prowadzeniu "zakładu opieki zdrowotnej" bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Resort sprawiedliwości zaznaczał, że przepis ten w części dotyczącej prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej bez wymaganego wpisu do rejestru został wprowadzony już w latach 90., a ten akt prawny – chodzi konkretnie o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej – został uchylony w 2011 r.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z wprowadzeniem tej ustawy nie zmieniono przepisu Kodeksu wykroczeń, co - jak zaznaczył resort - "postawiło poza zakresem normowania tego przepisu osoby, które prowadzą działalność leczniczą w formie innej niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej". Stąd według resortu, potrzebne było dopracowanie tego przepisu, tak żeby cały system był spójny.

Po zmianie przepis ten otrzymał brzmienie: "Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Kolejna ze zmian modyfikuje artykuł odnoszący się do przepisów o wykroczeniach przeciwko mieniu, który określa, że przepisów tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. W takiej sytuacji sprawca popełnia bowiem przestępstwo. Modyfikacja polega na uporządkowaniu odesłań do poszczególnych artykułów kodeksu.