Od 1 kwietnia łatwiej będzie można odzyskać oszczędności zablokowane na starych książeczkach mieszkaniowych. Aby otrzymać specjalny dodatek do wkładu - premię gwarancyjną - nie trzeba będzie udowodnić zakupu mieszkania lub budowy domu. Wystarczy wymienić stare okna, zużytą instalację gazową lub eklektyczną.

Premia gwarancyjna to średnio dodatkowe 6 tys. zł, które można otrzymać wraz z wkładem i odsetkami z likwidowanej książeczki. Wystarczy przeprowadzić remont, a potem zgłosić się do oddziału PKO BP, który prowadzi rachunek książeczki mieszkaniowej (ewentualnie do innego oddział) i złożyć wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii.

To wielka szansa dla ok. 1, 4 mln Polaków, którzy wciąż mają w szufladach stare książeczki. Ale uwaga. Przez niechlujstwo urzędników kwestia uzyskania przez właścicieli książeczek premii gwarancyjnej przy remoncie została uregulowana – i to w różny sposób – w dwóch odrębnych ustawach. W efekcie małe szanse na premię będą mieli natomiast ci, którzy zdecydują się na remont między 19 marca a 31 marca. Przez te dwa tygodnie będą bowiem obowiązywać niekorzystne warunki wprowadzone ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dlatego najlepiej z remontem zaczekać do 1 kwietnia, czyli do momentu wejścia w życie korzystniejszych przepisów noweli z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Wystarczy wymienić jedno okno

Od 1 kwietnia dodatkowe pieniądze w formie premii będą należały się temu właścicielowi książeczki, który wymieni okna, instalację elektryczną lub gazową. Premia będzie przysługiwała zarówno gdy remont dotyczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, do którego właściciel książeczki ma tytuł własności lub prawo spółdzielcze.

Najważniejsze jest to, że wypłata premii nie będzie uzależniona od wartości przeprowadzonego remontu. Aby ja otrzymać wystarczy wiec po 1 kwietnia wymienić jedno okno.

- Nowelizacja ustawy o premiach z 23 stycznia 2009 r., która będzie obowiązywać od 1 kwietnia nie uzależnia wypłaty premii w związku z dokonanym remontem nieruchomości od wartości tego remontu. Ograniczony będzie jednie zakres robót remontowych uprawniających do premii oraz krąg podmiotów mogących skorzystać z tego uprawnienia, tj. właściciele nieruchomości lub osoby posiadające do niej spółdzielcze prawa – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

- Oznacza to, że osoba, która wymieni po 1 kwietnia 2009 r. jedno okno w mieszkaniu, którego jest właścicielem lub posiada do niego spółdzielcze prawo będzie mogła ubiegać się o premię zgodnie z ustawowym harmonogramem wypłat – przesądza Ministerstwo.

Nie jest jasne, czy wystarczy wymienić jedno gniazdko aby otrzymać premię przy likwidacji książeczki, a także czy jako remont instalacji gazowej będzie traktowana wymiana pica gazowego. W przepisach brakuje niezbędnych definicji. Nie ma też odesłania w tym zakresie do innych ustaw. - Dopiero po konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury zostanie ustalone jakie prace będą traktowane jako wymiana instalacji elektrycznej lub gazowej – dowiadujemy się z PKO BP, który obsługuje książeczki.

Zachowaj wszystkie faktury

Nie wiadomo także jakie dokumenty trzeba będzie przedstawić PKO BP na potwierdzenie wymiany okien lub instalacji. Prawdopodobnie wystarczą faktury.

- Na obecnym etapie kwestia dokumentów z tytułu nowych czynności uprawniających do premii gwarancyjnej wymaga jeszcze rozważenia i uzgodnienia z Bankiem PKO BP – wyjaśnia resort infrastruktury.

Ci, którzy zdecydują się na remont nie od razu dostaną pieniądze z książeczki. Wypłaty premii przy remontach będą rozłożone na lata zgodnie ze sztywnym harmonogramem ustalonym w ustawie, począwszy od 1 kwietnia 2009 r. aż do 1 stycznia 2017 r. Najwcześniej swoje pieniądze będą mogli odzyskać ci, który mają najstarsze książeczki, najpóźniej zaś ci którzy maja książeczki wystawione w latach 1989 – 1990.

Harmonogram nabycia praw do premii w związku z remontami i wpłatami na fundusz remontowy
Właściciel książeczki nabędzie w związku z remontem prawo do premii :
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;
3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;
4) od dnia 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;
5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;
6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;
7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.Istotne terminy

Ważne będzie także dotrzymanie formalności. Jeśli właściciel książeczki przeprowadzi remont przed terminem uzyskaniem prawa do premii wynikającym z harmonogramu, musi dotrzymać termin i złożyć wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej w okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.

GP radzi *
Kiedy posiadacz książeczki z 1989 r., który wymieni okna w czerwcu 2009 r. ma złożyć wniosek w PKO BP o likwidację książeczki i wypłatę premii? Czy ma czekać do 2017 r.?
- Termin na złożenie do banku wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej upływa po 6 miesiącach od dnia uzyskania uprawnienia do złożenia tego wniosku czyli z dniem 1 lipca 2017 r. Należy pamiętać, że poza tym warunkiem koniecznym jest posiadanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej tytułu własności do remontowanej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego.
Czyli właściciel książeczki z 1989 r., który wymieni okna w czerwcu 2009 r. i jest właścicielem nieruchomości lub posiada do niej spółdzielcze praw może złożyć do banku wniosek o wypłatę premii w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie. Po tym terminie wygasa uprawnienie do premii w związku z przeprowadzonym remontem.
Ten sam właściciel książeczki z 1989 r., który zrealizuje cel mieszkaniowy np. nabędzie mieszkanie na rynku wtórnym 1 czerwca 2009 r. może ubiegać się o premię w terminie 90 dni od daty aktu notarialnego potwierdzającego to nabycie.
*Według wyjaśnień Ministerstwa InfrastrukturyDwutygodniowe przepisy

Jednak uwaga. Na zupełnie innych zasadach prawo do premii będą nabywać ci którzy przeprowadza remont między 19 marca a 1 kwietnia. Jeśli ktoś zdecyduje się w ciągu tych ok 2 tygodni wymienić okna, instalację gazową lub elektryczną będzie miał małe szanse na uzyskanie premii gwarancyjnej. Po pierwsze, koszt robót będzie musiał wynieść co najmniej tyle co wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną. Czyli nie wystarczy wymienić jedno okno aby otrzymać premię. Z remontem do 1 kwietnia powinni wstrzymać się też właściciele domów jednorodzinnych. Gdy wymienią okna między 19 a 31 marca premia nie będzie się im należała, jeśli zaczekają do kwietnia – dostana premię.

W przypadku remontów przeprowadzanych jeszcze w marcu harmonogram wypłaty premii zostanie dopiero ustalony w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Takie zasady przewiduje niekorzystna dla posiadaczy książeczek ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459), która wejdzie w życie 19 marca 2009 r.

Porównaj !
Na jakich zasadach będzie można nabyć premie gwarancyjna przy wymianie okien, instalacji elektrycznej oraz gazowej przy remontach
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych będzie umożliwiała nabycie prawa do premii gwarancyjne na następujących zasadach:
- remont dotyczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego właścicielem jest posiadacz książeczki lub do którego ma spółdzielcze prawo
- będzie obowiązywał sztywny harmonogram nabywania praw do premii ustalony w ustawie
- nie ma znaczenia wartości remontu
- wejście w życie przepisów 1 kwiecień 2009 r.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów będzie umożliwiała nabycie prawa do premii gwarancyjnej na następujących zasadach:
- remont dotyczy lokalu mieszkalnego którego właścicielem jest posiadacz książeczki lub do którego ma spółdzielcze prawo
- będzie obowiązywał harmonogram z rozporządzenia ministra infrastruktury
- uwaga ! łączny koszt robót nie może być niższy niż wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej
- wejście w życie 19 marzec 2009 r.
Podstawa prawna
• Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, trafiła do podpisu prezydenta, wejdzie w życie 1 kwietnia 2009 r.
• Ustawa 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459), wejdzie w życie 19 marca 2009 r.