Organizacja IAB Europe przygotowała standard pozyskiwania zgód i informowania użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych. Ma on zapewnić administratorom zgodność z przepisami unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Polscy internauci już od pewnego czasu po wejściu do niektórych serwisów byli proszeni o zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych oraz stosowanie cookies. Większość z wyskakujących okienek nie spełniała jednak wytycznych Grupy Roboczej Art. 29, skupiających organy ochrony danych ze wszystkich państw UE. Według IAB Europe i IAB Technology Laboratory, które przygotowały nowy standard, to rozwiązanie ma być zgodne z RODO.
Chodzi o ramy przejrzystości i zgody (z ang. Transparency & Consent Framework). Rozwiązanie oparte technologicznie na JavaScript ma umożliwiać nie tylko wyrażenie zgody przez użytkownika czy przekazanie mu informacji o przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego interesu. Pozwoli też wybrać strony trzecie, które będą miały dostęp do danych, a sam system zachowa decyzje użytkownika i będzie przekazywał informacje do pozostałych administratorów. To ważne, gdyż na stronach internetowych umieszczane są cookies pochodzące chociażby od reklamodawców czy też firm pozwalających na śledzenie ruchu w sieci. Użytkownik zaś nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że jego dane są przetwarzane nie tylko przez stronę, na którą bezpośrednio wchodzi.
Kluczowym elementem nowego rozwiązania ma być rejestr określony jako Globalna Lista Sprzedawców (lista zarejestrowanych i zatwierdzonych stron trzecich, którym wydawca może zezwolić na dostęp do informacji o urządzeniach użytkowników lub przetwarzanie danych ich użytkowników do określonych celów).
– Dzięki RODO europejscy użytkownicy uzyskają więcej informacji i kontrolę nad tym, kto przetwarza ich dane. Powinno to w perspektywie zwiększyć ich zaufanie w internecie – jest to więc zarówno wyzwanie, jak i szansa dla branży internetowej – mówi Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska, zachęcając firmy do wdrożenia ram przejrzystości i zgody.