Na temat udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości będą na Uniwersytecie Warszawskim dyskutowali uczestnicy dwudniowej konferencji. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UW, a DGP objął je patronatem medialnym.
– Podczas konferencji rozważane będą różne warianty rzeczywistego udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – mówi dr hab. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista UW, uczestnik konferencji. Jak podkreśla, dyskutując na ten temat, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że wprowadzenie czynnika społecznego do sądownictwa w szerszym niż dotąd zakresie nie może stać w sprzeczności z ustawą zasadniczą, w tym z wyrażoną w niej zasadą trójpodziału władz.
– Choć konstytucja stanowi, że władza zwierzchnia w państwie należy do narodu i że naród sprawuje tę władzę przez swoich przedstawicieli, to jeszcze nie oznacza to, że do narodu należy władza sądownicza – podkreśla dr hab. Piotrowski. Jak tłumaczy, konstytucja bowiem ogranicza suwerenność narodu ze względu na wartości, których suweren nie może naruszyć. A jedną z nich jest właśnie zasada trójpodziału władz.

Rozpoczynająca się jutro konferencja ma charakter ogólnopolski. Wezmą w niej udział przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. uniwersytetów Jagiellońskiego czy Śląskiego. Przewidziane są także wystąpienia zastępcy rzecznika praw obywatelskich oraz sędziego Sądu Najwyższego.