Elektronizacja zamówień publicznych po polsku, czyli z użyciem poczty e-mail

autor: Sławomir Wikariak30.03.2018, 16:00
komputer, dokument, firma, rozliczenia, podatki, rachunki

Do zabezpieczenia pliku wykonawca może użyć zarówno programów, w których przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), jak i innych narzędziźródło: ShutterStock

Już za trzy tygodnie zamawiający nie będą mogli przyjmować Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia na papierze. Jedyną dopuszczalną będzie forma elektroniczna.

Elektronizacja, która w założeniu ma ułatwić życie urzędnikom, przez pewien czas będzie przysparzała im niemałych problemów. Choć nie powinna, bo na przygotowanie się do zmian w przetargach Polska, tak jak i inne kraje, miała ponad cztery lata. Przesądzono to już w lutym 2014 r., uchwalając dyrektywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. To właśnie ten akt wprowadził jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ) i to ona wyznaczyła 18 kwietnia 2018 r. jako ostateczną datę, od której można go składać wyłącznie w formie elektronicznej. Niestety rządy zarówno PO jak i PiS nie zdążyły przygotować narzędzi, które by to umożliwiały. W efekcie zamawiający będą musieli posługiwać się zwykłą pocztą elektroniczną, choć zakładano, że będą mogli korzystać ze specjalnej e-plaformy. W praktyce składanie JEDZ będzie teraz bardziej uciążliwe, niż gdyby dokument ten nadal był kładany wraz z ofertą w formie papierowej.

Od kiedy i w jakich przetargach

Obowiązek posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej przy składaniu JEDZ wynika z nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). To właśnie ona wdrożyła wspomnianą już unijną dyrektywę. Obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej od 18 kwietnia br. zapisano w polskiej ustawie w art. 15 ust. 2. Powstaje jednak pytanie, co z przetargami, które zostały ogłoszone wcześniej, ale w których nie upłynął termin składania ofert? – Z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 17 ustawy nowelizującej wynika, iż obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w przypadku postępowań rozpoczętych przed wskazaną datą forma przekazywania JEDZ nie ulega zmianie – tłumaczy Anita Wichniak-Olczak, dyrektor departamentu informacji, edukacji i analiz systemowych UZP.

JEDZ jest składany wyłącznie w przetargach powyżej progów unijnych, a więc tylko ich dotkną kwietniowe zmiany. Liczy się jednak wartość całego zamówienia. Jeśli więc jest ono dzielone na części, a nawet udzielane w odrębnych przetargach, to należy brać pod uwagę całą, a nie częściową wartość. Dla przykładu – urząd gminy kupujący towar lub usługi musi wymagać JEDZ w przetargu po przekroczeniu 952 886 zł (221 000 euro). Natomiast w przypadku robót budowlanych granicą będzie 23 921 312 zł ( 5 548 000 euro) (ramka). Poniżej wymienionych kwot wykonawcy składają zwykłe oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Dla nich, tak jak dotychczas, obowiązuje forma pisemna. Oświadczenia nadal więc będą składane na papierze i dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

WAŻNE

Wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający jest zatem uprawniony do wskazania formatów danych, które mogą być wykorzystywane w ramach komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ, jednak wykonawca może przygotować JEDZ w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia.

Jak przesyłać


Pozostało jeszcze 77% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane