Gościem honorowym była dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozdrowienia dla laureatów przekazali też – w formie nagranych wcześniej filmików – Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ks. Jacek Wiosna Stryczek, założyciel Szlachetnej Paczki.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Każda Okręgowa Izba Radców Prawnych mogła wystawić jednego kandydata. Wyróżnionych zostało łącznie 17 laureatów:

 1. Karol Pilecki z OIRP w Białymstoku
 2. Izabela Duszyńska z OIRP w Gdańsku
 3. Andrzej Sikora z OIRP w Katowicach
 4. Ignacy Grum z OIRP w Kielcach
 5. Danuta Wawrowska z OIRP w Koszalinie
 6. Piotr Skubiszewski z OIRP w Lublinie
 7. Hubert Szymański z OIRP w Łodzi
 8. Robert Pożarski z OIRP w Koszalinie
 9. Marcin Halkiewicz z OIRP w Opolu
 10. Kamila Jakubowska-Banaszak z OIRP w Poznaniu
 11. Anna Nowak z OIRP w Rzeszowie
 12. Maria Krekora z OIRP w Szczecinie
 13. Przemysław Kosiński z OIRP w Toruniu
 14. Kamila Bajerska z OIRP w Wałbrzychu
 15. Katarzyna Łukasiewicz z OIRP w Warszawie
 16. Irena Menzel z OIRP we Wrocławiu
 17. Idalia Łyczkowska z OIRP w Zielonej Górze