RPO zwraca uwagę m.in. na to, że regulacja w obecnej formie zagraża tajemnicom zawodowym. Spod jej zastosowania wyłączone są bowiem osoby objęte tajemnicą spowiedzi i obrończą, ale już nie adwokacką, radcowską czy notarialną. Zdaniem rzecznika może to podważyć zaufanie do osób, którym tajemnica zawodowa jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zawodu, w tym pełnomocników procesowych.