Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przygotowanie zmiany art. 240 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę trzech lat więzienia za niepowiadomienie organów ścigania o przygotowywaniu, usiłowaniu lub dokonaniu najpoważniejszych przestępstw, takich jak: ludobójstwo, zamach stanu, szpiegostwo, zamach na życie prezydenta RP, terroryzm, wzięcie zakładnika, pozbawienie wolności, zabójstwo, spowodowanie katastrofy, piractwo, zgwałcenie czy pedofilia.
RPO zwraca uwagę m.in. na to, że regulacja w obecnej formie zagraża tajemnicom zawodowym. Spod jej zastosowania wyłączone są bowiem osoby objęte tajemnicą spowiedzi i obrończą, ale już nie adwokacką, radcowską czy notarialną. Zdaniem rzecznika może to podważyć zaufanie do osób, którym tajemnica zawodowa jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zawodu, w tym pełnomocników procesowych.