Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia przepisów umożliwiających składanie podpisów pod obywatelskimi projektami ustawy także drogą elektroniczną.– Wykorzystywanie nowoczesnych technologii mogłoby przysłużyć się między innymi zwiększeniu partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym – zwraca uwagę dr Adam Bodnar, który w wystąpieniu do Ministerstwa Cyfryzacji postuluje wprowadzenie zmian w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. z 1999 r. nr 62, poz. 688 ze zm.).
W ostatnim czasie do RPO napływały liczne apele od obywateli w sprawie możliwości korzystania z usług elektronicznych przy składaniu deklaracji online pod inicjatywami ustawodawczymi oraz wnioskami o przeprowadzenie referendum lokalnego lub ogólnokrajowego.
Reklama
RPO, powołując się na propozycje ekspertów, wskazuje, że procedura elektronicznego poparcia inicjatyw obywatelskich mogłaby polegać chociażby na przesłanej przez internet do organizatora (np. komitetu), podpisanej elektronicznie, treści proponowanego aktu prawnego.
Inny pomysł to zaprojektowanie przez jedną z państwowych instytucji specjalnej platformy lub uruchomienie takiej usługi w ramach serwisu ePUAP.
– Każda forma ułatwienia obywatelom udziału w bezpośrednim kształtowaniu państwa, w moim przekonaniu, jest warta szerszej analizy – podkreśla RPO, który przypomina, że podobne wnioski formułuje od kilku lat. Dwa lata temu ówczesna minister cyfryzacji Anna Streżyńska odpowiedziała co prawda, że „inicjatywa zmierzająca do zapewnienia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej jest możliwa do realizacji i zasługuje na poparcie”, jednak następne wystąpienia RPO w tej sprawie pozostały bez odpowiedzi.