Czas na przerejestrowanie pojazdu jest określony przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. W podanym przez dokument terminie, nabywca ma obowiązek poinformować starostę o zakupie auta, a zbywca zgłosić do wydziału transportu jego sprzedaż.

Ile czasu przysługuje na przerejestrowanie auta

Ustawowy – zgodnie z z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym- okres na przerejestrowanie pojazdu to 30 dni. Nowy właściciel musi w tym czasie powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu przysługuje zbywcy auta, by zgłosić sprzedaż wydziałowi komunikacji.

Co zrobić, by przerejestrować samochód

Aby przerejestrować pojazd należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie starostwa powiatowego (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) stosowny wniosek. Ponadto trzeba skompletować wymaganą listę załączników do zgłoszenia, na którą składają się:

  • dowód potwierdzający własność auta, np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, akt darowizny, umowę dożywocia, itp.;
  • dowód osobisty nowego właściciela lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym okresowym badaniem technicznym;
  • kartę pojazdu (nabywca powinien ją otrzymać od poprzedniego właściciela wraz ze wszystkimi dokumentami);
  • stare tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – dopuszczalne jest przy tym posiadanie polisy OC wydanej na poprzedniego właściciela.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu

Całkowity koszt usługi wynosi 180, 5 złotych, a w tym opłaty ewidencyjne oraz zapłata za:

  • nowe tablice rejestracyjne (zwyczajne) – koszt tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych wynosi 1000 złotych;
  • pozwolenie czasowe;
  • nalepkę legalizacyjna;
  •  nalepkę kontrolną (na szybę);

Wymiana tablic rejestracyjnych nie zawsze jest konieczna – w sytuacji, gdy kupiony samochód był wcześniej rejestrowany w tym samym mieście, nowemu właścicielowi zostaną wręczone stare egzemplarze, a opłata za przerejestrowanie pojazdu zmaleje o 81 złotych.