Ile czasu przysługuje na przerejestrowanie auta

Ustawowy – zgodnie z z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym- okres na przerejestrowanie pojazdu to 30 dni. Nowy właściciel musi w tym czasie powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu przysługuje zbywcy auta, by zgłosić sprzedaż wydziałowi komunikacji.

więcej
Wideo

Ukradli ci samochód? Sprawdź, co zrobić

Co zrobić, by przerejestrować samochód

Aby przerejestrować pojazd należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie starostwa powiatowego (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) stosowny wniosek. Ponadto trzeba skompletować wymaganą listę załączników do zgłoszenia, na którą składają się:

  • dowód potwierdzający własność auta, np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, akt darowizny, umowę dożywocia, itp.;
  • dowód osobisty nowego właściciela lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym okresowym badaniem technicznym;
  • kartę pojazdu (nabywca powinien ją otrzymać od poprzedniego właściciela wraz ze wszystkimi dokumentami);
  • stare tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – dopuszczalne jest przy tym posiadanie polisy OC wydanej na poprzedniego właściciela.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu

Całkowity koszt usługi wynosi 180, 5 złotych, a w tym opłaty ewidencyjne oraz zapłata za:

  • nowe tablice rejestracyjne (zwyczajne) – koszt tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych wynosi 1000 złotych;
  • pozwolenie czasowe;
  • nalepkę legalizacyjna;
  •  nalepkę kontrolną (na szybę);

Wymiana tablic rejestracyjnych nie zawsze jest konieczna – w sytuacji, gdy kupiony samochód był wcześniej rejestrowany w tym samym mieście, nowemu właścicielowi zostaną wręczone stare egzemplarze, a opłata za przerejestrowanie pojazdu zmaleje o 81 złotych.