Poznaj zmiany, które zostały przyjęte na posiedzeniu Sejmu 25 oraz 26 stycznia 2018 r.
● Bat na tych, którzy dręczą zwierzęta
Zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a do 5 lat w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem. Przewiduje to przygotowany przez resort sprawiedliwości i przyjęty w piątek przez Sejm pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym. Zgodnie z nowymi regulacjami sądy zostaną też zobligowane do orzekania nawiązek, w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, na cel związany z ochroną zwierząt. Do tej pory sądy mogły, ale nie musiały ich orzekać. W efekcie stosunkowo rzadko z tej możliwości korzystały, w dodatku zasądzane kwoty zazwyczaj nie przekraczały 1 tys. zł. Ustawa trafi teraz do Senatu.
● Surowe kary za fałszowanie historii Polski
Używanie kłamliwych określeń takich jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy śmierci” ma być przestępstwem, zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ci, którzy dokonają takiego czynu nieumyślnie, będą musieli się liczyć z karą grzywny lub ograniczenia wolności. Nowością są przepisy określające zasady dochodzenia roszczeń powstałych wskutek naruszenia dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Zawierająca powyższe regulacje ustawa, którą w piątek przyjęła izba niższa, trafi teraz do Senatu.
● Wygodny i szybki e-KRS
Od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały mieć postać elektroniczną. Wyłącznie w takiej postaci będą też składane sprawozdania finansowe, tj. nie do papierowych akt rejestrowych, lecz do nowo utworzonego repozytorium dokumentów finansowych. Między innymi te ułatwienia dla firm przewiduje przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy umożliwią integrację KRS z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii Europejskiej. Powstanie też Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.
● Komisja weryfikacyjna wzmocniona
Sejm zaakceptował w piątek poprawki Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej. Nowela, której głównym celem jest przyspieszenie prac specorganu badającego decyzje reprywatyzacyjne (m.in. poprzez poszerzenie kompetencji), trafi teraz do podpisu prezydenta.