PRAWO AUTORSKIE
Ponad 87 mln euro za dzień opóźnienia – takiej kary domaga się dla Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem przez nasze państwo unijnych regulacji dotyczących prawa autorskiego. O skierowaniu pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE komisja poinformowała w zeszły czwartek. Chodzi o dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Czas na jej implementację mieliśmy do 10 kwietnia 2016 r.
Projekt stosownej ustawy resort kultury przedstawił w kwietniu zeszłego roku, jednak dokument nie został dotąd nawet przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają sprawić, że organizacje zbiorowego zarządzania będą działać sprawniej i bardziej przejrzyście. Ustawa wprowadzi też licencje wieloterytorialne na muzykę rozpowszechnianą w formie cyfrowej, co ma ułatwić działanie serwisów oferujących utwory z wielu krajów. Nie będą one musiały już zawierać umów z organizacjami działającymi w każdym z państw. Ostatecznie mają na tym skorzystać odbiorcy muzyki, którzy otrzymają dostęp do szerszego repertuaru. ⒸⓅ