Apel o niebranie udziału wyraziły już wszystkie ważne stowarzyszenia skupiające sędziów oraz Forum Współpracy Sędziów. DGP pisał o tym wczoraj. Teraz głos w tej sprawie zabiera zgromadzenie sędziów okręgu wrocławskiego, które również sceptycznie odnosi się do trwającej procedury.
Dolnośląscy sędziowie podjęli trzy uchwały. W pierwszej poruszyli kwestię roszad na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów, które trwają od sierpnia zeszłego roku. Ich zdaniem zmiany te są arbitralne, przyczyny odwoływania szefów jednostek w trakcie ich kadencji albo nie są podawane, albo są pozorne lub wręcz jawnie nieprawdziwe. A jak podkreślono w uchwale, taki sposób działania ministra sprawiedliwości nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawnego.
W drugiej uchwale sędziowie sprzeciwiają się „nieuzasadnionym atakom na sądownictwo ze strony przedstawicieli innych władz”. To reakcja m.in. na słynny już artykuł premiera Mateusza Morawieckiego zamieszczony w „Washington Examiner”. Prezes Rady Ministrów sugerował w nim m.in., że sędziowie biorą łapówki. „Nieodpowiedzialne, noszące znamiona pomówienia wypowiedzi mogą nieodwracalnie podważyć autorytet wymiaru sprawiedliwości w oczach obywateli. Sądy bez autorytetu zaś to słabsza Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywateli” – ostrzegają sędziowie.
Ostatnia uchwała to poparcie dla stanowiska przedstawionego przez cztery stowarzyszenia sędziowskie, które oceniły przepisy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) jako niezgodne z normami konstytucji. W związku z tym wrocławscy sędziowie również wezwali sędziów „do powstrzymania się od kandydowania do nowo tworzonej KRS i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy”.