ZMIANA PRAWA

Pieniądze gromadzone latami na książeczkach mieszkaniowych będzie można wykorzystać także jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2009 r.

Dotąd przy zakupie mieszkania lub budowie domu właściciel książeczki mógł ją zlikwidować w PKO BP i otrzymać specjalny dodatek - premię gwarancyjną. Średnio to ok. 6 tys zł. Jednak co do zasady wypłata tych środków następowała po dokonaniu zakupu mieszkania. Wkrótce będzie można wcześniej uzyskać premię gwarancyjną z przeznaczeniem jej na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Przykładowo chodzi o kredyt na zakup lokalu, budowę własnego domu jednorodzinnego czy przebudowę budynku mieszkalnego.

- Chcemy, aby premia gwarancyjna była uznawana za wkład własny przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. To pozwoli elastyczniej i szybciej uzyskać komercyjny kredyt hipoteczny, a często na lepszych warunkach - podkreśla Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Premia gwarancyjna na wkład własny ma być wypłacana za pośrednictwem banku udzielającego kredyt. Aby uzyskać premię, właściciel książeczki będzie musiał najpierw uzyskać w PKO BP zaświadczenie o wysokości premii gwarancyjnej i wkładu zgromadzonego na książeczce. Potem powinien zawrzeć z wybranym bankiem umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości uwzględniającej premię gwarancyjną i wkład.

- Zdecydowanie wydłużamy listę czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej - informuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Prawo do premii będzie miał każdy, kto uzyska spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie i własnościowe), jak i odrębną własność w spółdzielni. Teraz wyjątkowo prawa do premii nie mają ci, którzy przekształcają mieszkania własnościowe w odrębną własność.

Do wypłaty premii gwarancyjnej będzie uprawniał też remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Chodzi o wymianę okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Pieniądze z książeczki będzie można też odzyskać, dokonując wpłaty za okres 12 miesięcy na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

- Prawo do premii gwarancyjnej będzie można nabyć w razie całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej - wskazuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Będzie obowiązywał specjalny harmonogram realizacji uprawnień do premii.