Przy wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej będzie można odzyskać pieniądze ze spółdzielczych książeczek mieszkaniowych.

ZMIANA PRAWA

Pieniądze gromadzone latami na książeczkach mieszkaniowych będzie można wykorzystać także jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2009 r.
Dotąd przy zakupie mieszkania lub budowie domu właściciel książeczki mógł ją zlikwidować w PKO BP i otrzymać specjalny dodatek - premię gwarancyjną. Średnio to ok. 6 tys zł. Jednak co do zasady wypłata tych środków następowała po dokonaniu zakupu mieszkania. Wkrótce będzie można wcześniej uzyskać premię gwarancyjną z przeznaczeniem jej na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Przykładowo chodzi o kredyt na zakup lokalu, budowę własnego domu jednorodzinnego czy przebudowę budynku mieszkalnego.
- Chcemy, aby premia gwarancyjna była uznawana za wkład własny przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. To pozwoli elastyczniej i szybciej uzyskać komercyjny kredyt hipoteczny, a często na lepszych warunkach - podkreśla Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Premia gwarancyjna na wkład własny ma być wypłacana za pośrednictwem banku udzielającego kredyt. Aby uzyskać premię, właściciel książeczki będzie musiał najpierw uzyskać w PKO BP zaświadczenie o wysokości premii gwarancyjnej i wkładu zgromadzonego na książeczce. Potem powinien zawrzeć z wybranym bankiem umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości uwzględniającej premię gwarancyjną i wkład.
- Zdecydowanie wydłużamy listę czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej - informuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Prawo do premii będzie miał każdy, kto uzyska spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie i własnościowe), jak i odrębną własność w spółdzielni. Teraz wyjątkowo prawa do premii nie mają ci, którzy przekształcają mieszkania własnościowe w odrębną własność.
Do wypłaty premii gwarancyjnej będzie uprawniał też remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Chodzi o wymianę okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Pieniądze z książeczki będzie można też odzyskać, dokonując wpłaty za okres 12 miesięcy na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.
- Prawo do premii gwarancyjnej będzie można nabyć w razie całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej - wskazuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Będzie obowiązywał specjalny harmonogram realizacji uprawnień do premii.