Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, które umożliwią błyskawiczne przyznanie świadczenia w kwocie z góry ustalonej. I bez konieczności przeprowadzania rozprawy.
W resorcie sprawiedliwości trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem tzw. alimentów podstawowych. Ich wysokość ma być ustalana nie tyle w oparciu o średnie czy minimalne wynagrodzenia, a realne koszty utrzymania dzieci. Jeszcze nie wiadomo, czy wysokość podstawowego świadczenia będzie zróżnicowana ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, czy też ma to być jedna kwota obowiązująca w całym kraju.
– Bierzemy pod uwagę różne scenariusze, decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła. W każdym razie, jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie alimentów podstawowych, to z takim założeniem, że ich wysokość będzie corocznie waloryzowana – przyznaje Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.