Od 2017 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące przewożenia dzieci w samochodach. Sprawdźcie, na co należy zwracać szczególną uwagę.

Wzrost a nie wiek

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym nie jest już uzależnione od wieku pociechy. Kluczowym wyznacznikiem jest wzrost. Co do zasady, dziecko które jest niższe niż 150 cm powinno być przewożone w foteliku. Obowiązek ten zgodnie z przepisami powinien być realizowany do momentu osiągnięcia pełnoletniości, chyba że wcześniej dziecko osiągnie wskazany wyżej wzrost.

Kiedy wymagany jest fotelik

Przepisy dotyczące przewożenia niepełnoletnich w fotelikach obowiązują w stosunku do pojazdów kategorii M1 . Sąd to pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła. Co więcej, pojazdy kat. M1 mają nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.

Objęte obowiązkiem posiadania fotelików są także pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków:

• N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
• N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
• N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Przewożenie dziecka poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci zagrożone jest mandatem w wysokości 150 zł oraz 6 punktami karnymi

Wymogi dotyczące fotelika

Fotelik w samochodzie powinien być dostosowany do wzrostu i masy dziecka. Powinien spełniać on wymogi określone w przepisach UE lub EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dzieci w pojeździe.

Wyjątki

Nie zawsze jednak dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wzrostu 150 cm musi być przewożone w foteliku. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci mierzące więcej niż 135 cm, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z przewidzianymi warunkami.

Wyjątek od obowiązku stanowi także sytuacja, w której lekarz wystawia dziecku zaświadczenie o przeciwwskazaniu do stosowania fotelika. Zabezpieczenie nie jest także obowiązkowe podczas przewożenia dziecka taksówką, pojazdem policyjnym, straży granicznej czy straży miejskiej.

Zakazy

Warto również poznać zakazy, których należy bezwzględnie przestrzegać w związku z przewożeniem dzieci w samochodzie. Jak wynika z kodeksu drogowego, zabrania się przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka. Co więcej, zabronione jest również przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w samochodzie niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci. Nie można również przewozić dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci.