Wszystkie najważniejsze postulaty prezydenta Andrzeja Dudy dot. KRS i SN pozostały w ustawach, a wprowadzone poprawki nie wypaczają jego intencji - powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Zaznaczył, że "na dziś" prezydent nie widzi przesłanek do wetowania ustaw.

Łapiński mówił w piątek w Radiu Warszawa, że prezydent monitoruje prace nad ustawami o KRS i SN "trochę bezpośrednio, ale przede wszystkim pośrednio przez swoich ministrów". Zaznaczył, że w pracach nad ustawami, biorą udział prezydenccy ministrowie: Paweł Mucha i Anna Surówka-Pasek, a także doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska.

Rzecznik prezydenta był pytany, czy oznacza to, że nie będzie "powtórki lipcowego scenariusza, czyli weta wobec obu ustaw. - W tej chwili mamy sytuację, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące KRS, czy SN, najważniejsze postulaty, pozostały w ustawach. Natomiast poprawki, które się pojawiły, są poprawkami, które nie wypaczają intencji, czy woli prezydenta - powiedział.

- Oczywiście ostateczna decyzja będzie, gdy prezydent będzie miał te ustawy na biurku, ale wszystko zmierza ku temu, że wszystkie warunki prezydenta, czy wszystkie rzeczy, na których mu zależało są w ustawach - podkreślił Łapiński.

Dopytywany, czy oznacza to, że "na dziś" prezydent nie widzi przesłanej do ewentualnego weta, powiedział: v- Nie, bo wszystkie rzeczy które prezydent uznawał za złe w poprzednich ustawach, ich dzisiaj nie ma, a te, na których mu zależało, czyli na przykład skarga nadzwyczajna w SN, ławnicy w SN, Izba Dyscyplinarna w SN, czy multipartyjny charakter wyboru KRS, są - powiedział prezydencki rzecznik.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek, zarekomendowała w piątek rano Izbie, senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Senat omawiał ustawy dotyczące sądownictwa przez trzy dni, od wtorku do czwartku.

Głosowania Senatu nad tymi ustawami mają odbyć się najprawdopodobniej w piątek, nie jest jeszcze znana godzina.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Nowa ustawa o SN wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).