Projekt przepisów podwyższających kary za najpoważniejsze przypadki zgwałceń jest już gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, aby surowsze niż dotąd sankcje groziły przestępcom seksualnym, których ofiarami są dzieci i tym, którzy spowodowali ciężkie obrażenia u osoby pokrzywdzonej (w obu przypadkach dolna granica zagrożenia to obecnie trzy lata pozbawienia wolności), a także sprawcom działającym ze szczególnym okrucieństwem.
Po zmianach podejrzani o te zbrodnie staną przed perspektywą kary od 5 do 15 lat albo 25 lat pozbawienia wolności.
W kodeksie karnym pojawi się też nowy typ zgwałcenia, którego sprawca doprowadził do śmierci ofiary. W takich przypadkach oskarżonemu będzie grozić minimum 8 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Co więcej, jeśli dojdzie do zgwałcenia i zabójstwa małoletniego, sąd będzie mógł orzec o niedopuszczalności przedterminowego warunkowego zwolnienia. Szczególnym, kwalifikowanym przestępstwem stanie się też zgwałcenie kobiety ciężarnej. Jeśli sprawca wiedział bądź mógł łatwo się dowiedzieć, że jego ofiara spodziewa się dziecka, sąd wymierzy mu karę od 5 do 15 lat więzienia. Taka sama sankcja będzie mogła spotkać przestępcę, który zagroził bezpośrednio życiu pokrzywdzonej, posługując się np. nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem czy stosując środek obezwładniający. Kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności czeka też gwałciciela, który nagrał przebieg czynu (obecnie grozi za to od 2 do 12 lat więzienia). W przypadku wszystkich typów zgwałceń sąd na wniosek osoby pokrzywdzonej będzie zobligowany zakazać gwałcicielowi kontaktowania się lub zbliżania do niej.
Surowsze konsekwencje spotkają też recydywistów. Jeśli skazany ponownie popełni przestępstwo seksualne, to grożący mu okres izolacji się wydłuży (będzie nie krótszy od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia za czyn, którego się dopuścił). Dodatkowo z 3 do 5 lat wzrośnie dolna granica kary dla przestępcy, który więził i dręczył swoją ofiarę.
Etap legislacyjny
Przed Radą Ministrów