statystyki

Niekonstytucyjne pomysły reprywatyzacyjne

autor: Rafał Klimek01.12.2017, 07:00
Kamienica

Rekompensata jest przewidziana jedynie dla osób posiadających obywatelstwo polskie w dniach nacjonalizacji, wejścia w życie ustawy oraz w dniu złożenia wniosku o rekompensatę, a dodatkowo wymagane jest posiadanie miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej (najprawdopodobniej potwierdzone zameldowaniem według stanu na dzień przejęcia nieruchomości; inaczej niż w ustawie o mieniu zabużańskim, gdzie decydujący był stan na 1 września 1939 r.).źródło: ShutterStock

Projektowana ustawa o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (projekt z 20 października 2017 r.) miała zakończyć afery reprywatyzacyjne. Jeśli zostałaby uchwalona, wywołałaby nowe problemy.

Najważniejsze zastrzeżenia do projektu z punktu widzenia osób pokrzywdzonych wywłaszczeniami dokonanymi w większości na podstawie dekretu wprowadzającego reformę rolną oraz przepisów wydanych na jego podstawie i związanych z reformą rolną (przejęcie nieruchomości ziemskich), a w mniejszym zakresie na podstawie dekretu o przejęciu niektórych lasów, tzw. dekretu Bieruta, oraz ustawy o nacjonalizacji przemysłu, dotyczą nierówności wobec prawa, pozbawienia prawa do odszkodowania i rekompensaty oraz do sprawiedliwego sądu.

Bez odszkodowania

Regulacja art. 75 projektu ustawy przewiduje wygaśnięcie wszelkich praw lub roszczeń wynikających z przejęcia własności lub współwłasności nieruchomości na podstawie przepisów wskazanych w art. 2 pkt 3 (m.in. przepisy dotyczące reformy rolnej, przejęcia lasów, dekret Bieruta, nabycie przez przemilczenie na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich) oraz w art. 13 (m.in. przepisy dotyczące nacjonalizacji przemysłu i ponownie reformy rolnej oraz nabycia przez przemilczenie na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich).

W przypadku praw lub roszczeń wynikających z przepisów dotyczących reformy rolnej w zakresie nieruchomości ziemskich przejętych z nierażącym naruszeniem prawa komunistycznego oraz wynikających z przepisów dotyczących nacjonalizacji przemysłu projekt ustawy przewiduje wywłaszczenie praw, w tym własności, bez odszkodowania oraz jakiejkolwiek rekompensaty. Ta regulacja powiązana jest z obligatoryjnym umorzeniem toczących się postępowań. Przykładowo osoby pozbawione prawa własności z naruszeniem komunistycznych regulacji wywłaszczeniowych obecnie mogą odzyskać nieruchomość, która nieprzerwanie stanowiła ich własność, ale była bezprawnie odebrana przez Skarb Państwa. W sytuacji gdy nieruchomość ze względów prawnych nie mogła być odzyskana przez właściciela (np. odpłatne zbycie nieruchomości na rzecz osoby trzeciej działającej w dobrej wierze), to możliwe było uzyskanie pełnego odszkodowania. Regulacje projektu ustawy odbierają taką możliwość, nie dając prawa do żadnej rekompensaty.

Można przypuszczać, że za nierażące naruszenie prawa przy stosowaniu przepisów o reformie rolnej będzie uznawane odebranie części mieszkalnej nieruchomości ziemskiej (dworu, pałacu, zamku, parku). Obecnie te części odebranych nieruchomości są zwracane (lub przysługuje roszczenie odszkodowawcze), jeżeli nie pozostawały w związku funkcjonalnym z nieruchomością ziemską. Regulacje projektu dokonują wywłaszczenia tych części nieruchomości bez odszkodowania i jakiejkolwiek rekompensaty.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane