W 2018 r. ma być gotowe narzędzie analityczne ułatwiające samorządom zmiany, dzięki którym większość dzieci trafi do rodzinnych form opieki zastępczej.Powiatom zostało coraz mniej czasu na przeprowadzenie zmian w pieczy zastępczej. Jeszcze tylko do końca 2019 r. w domach dziecka będą mogli przebywać podopieczni, którzy nie mają skończonych 10 lat. Z kolei od 1 stycznia 2021 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze będą przeznaczone dla nie więcej niż 14 małoletnich (obecnie może ich być maksymalnie 30).