Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych jako gospodarz obchodów w przemówieniu otwierającym podkreślił szczególną rolę członków samorządu radcowskiego w procesie budowania polskiego prawa. Przypomniał również, że w przeszłości, gdy wymagała tego sytuacja, radcowie potrafili powiedzieć nie zmianom idącym w niewłaściwym kierunku. - Wolność i niezależność to fundamenty naszej przyszłej działalności – podsumował kończąc swoje wystąpienie.

Zebranym w zamku królewskim uczestnikom jubileuszu Paweł Mucha, Sekretarz Stanu - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym prezydent pogratulował samorządowi dotychczasowych osiągnięć. - Praca radców prawnych to ważny element życia społecznego w nowoczesnym państwie, a zawód radcy zasługuje na miano zawodu zaufania publicznego – stwierdził Duda i zaprosił przedstawicieli samorządu do współpracy nad nową konstytucją.

Jednym z gości jubileuszu była I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, która podziękowała radcom za walkę o niezależność sądownictwa, która jej zdaniem, w związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju, jest zagrożona. Prof. Gersdorf wyraziła również pogląd, że polski system prawny podlega obecnie zmianom o charakterze rewolucyjnym – nie zabrakło tutaj nawiązań do rewolucji bolszewickiej. - Nie łudźmy się, że zmian personalnych w sądach obóz rządzący nie będzie przeprowadzał – zauważyła prezes. Wyraziła również swój sprzeciw wobec przeprowadzanej obecnej nagonki na polskie sądy powszechne. - Głęboko nieprawdziwy i krzywdzący jest obraz rzekomego i powszechnego lenistwa sędziów. W lipcu byliśmy świadkami społecznego poruszenia. Protesty te uświadomiły mi, że jako I prezes Sądu Najwyższego dodatkowo mam obowiązek bronić wartości demokratycznego państwa prawa - oświadczyła.

Swoje wystąpienia przedstawił również m. in. dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Jacek Trela prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Uroczystość chociaż radosna to jednak nie mogła odbyć się w oderwaniu od gorzkich refleksji na temat już przeprowadzonych, a także przyszłych zmian w polskim prawie. Pozostaje nadzieja, że nie tylko samorząd radców prawnych ale wszystkie korporacje prawnicze oraz przedstawiciele sądów nie będą obojętni na ten przełom i swoją wiedzą oraz doświadczeniem wesprą polską praworządność.

Karolina Andrzejak