W przeciwieństwie do radców prawnych adwokaci nie mogą być zatrudniani jako pracownicy na etacie. Przepisy zobowiązują ich do prowadzenia kancelarii. Dlatego też 25 proc. osób, które zdały aplikację adwokacką, rezygnuje z wpisania się na listę adwokatów – z obawy przed brakiem klientów. Utrzymanie działalności – w sytuacji, kiedy z powodu otwarcia zawodu istotnie wzrosła konkurencyjność – zaczyna być bowiem wyzwaniem.
Normą staje się szukanie klientów działających w sektorze biznesowym. To dlatego adwokaci coraz częściej decydują się na wspieranie przedsiębiorców, pełniąc funkcję ich pełnomocników. Z uwagi na to, że przepisy regulujące sektor biznesowy podlegają ciągłym zmianom, adwokaci muszą przede wszystkim pracować nad stałym aktualizowaniem swojej wiedzy. Dostrzegają to także przyszli adwokaci. III Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich zorganizowana 22 września 2017 r. w Warszawie dotyczyła sytuacji pełnomocnika przedsiębiorcy w dobie zmian w prawie – na gruncie prawa karnego, cywilno-gospodarczego oraz administracyjnego. Prelegentami konferencji byli uznani i doświadczeni praktycy, przedstawiciele doktryny, a także sądownictwa oraz administracji.
Spotkanie otworzył mec. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Swoje wystąpienie poświęcił tematowi tajemnicy adwokackiej.
– Jest to podstawa wykonywania zawodu adwokata – zaznaczył.
Jednocześnie krytycznie odniósł się do propozycji dotyczącej ograniczania tajemnicy zawodowej doradców podatkowych na rzecz fiskusa. Proponowane zmiany, zdaniem wielu ekspertów, mogą pośrednio wpływać na ograniczanie tajemnicy adwokackiej.
– Sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom – stwierdził prezes Trela.
Uczestników konferencji powitał również Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który podkreślił, że adwokat prowadzący sprawę przedsiębiorcy powinien przede wszystkim mieć na uwadze aksjologię zawartą w konstytucji oraz europejskiej konwencji praw człowieka. W szczególności mowa tu o prawie do własności, wolności gospodarczej oraz prawie do sądu.
– Adwokat, który reprezentuje przedsiębiorcę, powinien dostrzegać też innych uczestników obrotu gospodarczego. Musi odnaleźć się w sytuacji, kiedy prawa konsumentów zderzają się z interesem przedsiębiorcy – zauważył dziekan Pietrzak.
Podczas panelu administracyjnego wskazano, że w 2016 roku w sprawach toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi strony postępowania reprezentowało 8 tys. adwokatów. Eksperci z dziedziny prawa administracyjnego ocenili m.in. nowelizację procedury administracyjnej oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1369 ze zm.). Joanna Sauter-Kunach, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, zwróciła uwagę aplikantów na prowadzone w jej resorcie prace nad pakietem określanym mianem konstytucji biznesu, która obejmuje m.in. projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Część konferencji poświęcono również regulacjom rozporządzenia o nadużyciach na rynku oraz problematyce konfiskaty rozszerzonej.