Czy nałożenie w drodze interpretacji, a nie zmiany przepisów obowiązku odprowadzania daniny od opłat egzekucyjnych jest zgodne z ustawą zasadniczą? Z kwestią tą zmierzą się sędziowie TK.Kwestia statusu podatkowego komornika oraz wysokości opłat egzekucyjnych w kontekście VAT od lat czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. Po sądach administracyjnych i powszechnych teraz zajmie się nią sąd konstytucyjny. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zadał TK pytanie, w którym kwestionuje zgodność z konstytucją zarówno przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), jak i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.).