Od 12 sierpnia br. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi minister sprawiedliwości ma sześć miesięcy na odwołanie wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów.
Na razie nikt nie został w tym trybie pozbawiony funkcji. Uprzedzając jednak ruchy MS, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zaapelowało do sędziów, aby nie przyjmowali opróżnionych w ten sposób stanowisk. „Pamiętajmy, że za każdą taką decyzją stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim” – napisano w apelu. Ponadto Iustitia namawia, żeby zgromadzenia i zebrania sędziów wyrażały opinię o nowo powołanych prezesach. „Wierzymy w to, że etyczne i moralne względy nie pozwolą sędziemu negatywnie ocenionemu przez kolegów i koleżanki na ostateczne objęcie funkcji prezesa” – czytamy w piśmie.