Nie mają one bowiem nic wspólnego z prawem do sądu, lecz stanowi wyłącznie obstrukcję. Na łamach poniedziałkowego DGP wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapowiedział dużą reformę postępowania cywilnego. Cel: skończyć z sądowym pieniactwem.
– Sędzia będzie mógł wreszcie zareagować, gdy strona wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem swoje uprawnienia procesowe, z reguły w celu obstrukcyjnym – zapowiedział minister Piebiak.
Poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłych zmian.