Jeśli oprzeć się na danych zawartych w ustawie, można przyjąć, że czteroosobowa rodzina rocznie dopłaci za wodę ok. 100 zł – twierdzi Łukasz Czopik, prezes GPW SA, spółki zaopatrującej w wodę 3,5 mln mieszkańców.
Alarmują państwo, że skutkiem przyjętego przez parlament nowego prawa wodnego będą podwyżki za wodę. Rząd przekonuje, że drożyzny nie będzie.
Wysokie stawki pozostały. Jedyną nadzieją jest projektowane rozporządzenie ministra środowiska, które będzie ten cennik uszczegóławiać. Według ostatnich deklaracji ministerstwa, dzięki zwróceniu uwagi na potencjalne skutki nowego prawa wodnego, to rozporządzenie ma łagodzić cennik ustawowy. Czy tak się stanie, przekonamy się wkrótce. W ciągu kilku najbliższych tygodni ministerstwo środowiska wyda ten akt prawny. Mamy nadzieję, że nie będzie on powielał stawek z ustawy. Te są dziesięciokrotnie większe niż dotychczasowe opłaty środowiskowe, które płacimy za pobór wody z rzek i jezior.