Nowela zawiera wiele zapisów, które spotkały się z ostrą krytyką środowiska sędziowskiego. Wśród nich są te, które pozwolą ministrowi sprawiedliwości w ciągu pół roku od wejścia w życie zmian wymienić prezesów i wiceprezesów wszystkich sądów. Zdaniem środowiska w ten sposób MS uzyska zbyt duży wpływ na niezależne sądownictwo. Ponadto nowelizacja reguluje zasady przydzielania spraw sędziom i przewiduje, że ustalone składy sędziowskie co do zasady będą niezmienne. 

Etap legislacyjny

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw