W piątek w Dzienniku Ustaw została opublikowana kontrowersyjna nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych (poz. 1452). Ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a więc już 12 sierpnia br.Nowela zawiera wiele zapisów, które spotkały się z ostrą krytyką środowiska sędziowskiego. Wśród nich są te, które pozwolą ministrowi sprawiedliwości w ciągu pół roku od wejścia w życie zmian wymienić prezesów i wiceprezesów wszystkich sądów. Zdaniem środowiska w ten sposób MS uzyska zbyt duży wpływ na niezależne sądownictwo. Ponadto nowelizacja reguluje zasady przydzielania spraw sędziom i przewiduje, że ustalone składy sędziowskie co do zasady będą niezmienne.
Etap legislacyjny
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw