statystyki

Sąd polubowny: Choć wnioski dowodowe oddalone, równy dostęp do sądu zachowany

autor: Anna Borysewicz29.07.2017, 13:30
prawo

Skarga powinna odpowiadać warunkom formalnym właściwym dla apelacji.źródło: ShutterStock

Dochodziłem w sądzie polubownym zapłaty 70 tys. zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia za nienależyte wykonanie oprogramowania komputerowego. Sąd nie uznał jednak mojego roszczenia. Według mnie wyrok jest błędny, bo oddalono wszystkie moje wnioski dowodowe, a tym samym naruszono równy dostęp do sądu. Czy mogę zaskarżyć wyrok, powołując się na uchybienie klauzuli porządku publicznego?

Strona, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu polubownego, może w drodze skargi skierowanej do właściwego miejscowo sądu apelacyjnego (tj. tego, na obszarze którego znajduje się sąd, jaki byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a – w braku tej podstawy – do Sądu Apelacyjnego w Warszawie) żądać jego uchylenia, powołując się na uchybienia wymienione w art. 1206 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Jedną z podstaw skargi jest zatem sprzeczność wyroku sądu arbitrażowego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. klauzula porządku publicznego).

Skarga powinna odpowiadać warunkom formalnym właściwym dla apelacji. Przy czym norma art. 368 k.p.c. zawierająca obligatoryjne elementy apelacji znajduje zastosowanie do omawianej skargi jedynie odpowiednio, czyli z uwzględnieniem ewentualnych różnic zachodzących pomiędzy nią a pozwem (np. w odniesieniu do rodzaju pisma, którego w tym przypadku nie można opatrzyć tytułem „apelacja”, lecz „skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego”). Postępowanie odbywa się według przepisów k.p.c. dotyczących apelacji. Skargę wnosi się co do zasady w ciągu dwóch miesięcy od daty doręczenia wyroku albo – gdy strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o wniosku. Wykluczone jest jednak domaganie się uchylenia wyroku sądu arbitrażowego po upływie pięciu lat od jego doręczenia.


Pozostało jeszcze 48% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane