Andrzej Duda zabrał głos ws. reformy sądownictwa. Zgodnie ze zgłoszonym przez prezydenta projektem noweli o Krajowej Radzie Sądownictwa, członkowie KRS mają być wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. Zadeklarował też, że nie podpisze ustawy o SN, jeśli nowelizacja ustawy o KRS nie zostanie uchwalona.

Prof. Marek Chmaj na antenie TOK FM skomentował stanowisko prezydenta Dudy. „Zaproponowany kompromis od początku jest skażony grzechem pierworodnym jako niezgodny z Konstytucją” tłumaczył konstytucjonalista. Jak dodał, Andrzej Duda "nieco się zagubił".

„Konstytucja odnośnie powoływania członków KRS jest bardzo precyzyjna - Sejm wybiera 4 posłów, Senat wybiera 2 senatorów, a 15 członków wybieranych jest przez sędziów. A zatem to zgromadzenia sędziowskie winny wybierać tych 15 sędziów, a nie Sejm, który zgodnie z Konstytucją ma do wybrania 4 posłów” – stwierdza prof. Chmaj.

Czytaj więcej: TOK FM