Projekt odnotowano już na stronie internetowej Sejmu - w zakładce "wniesione projekty ustaw, którym nie został jeszcze nadany numer druku".

Nowela miałaby wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent zadeklarował, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, nad projektem której obecnie pracuje Sejm, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przez niego zmiana w ustawie o KRS.